Termeni și Condiții

1. Scopul urmărit

Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare ale acestui site, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite prin intermediul site-ului AgroTranzactii.ro persoanelor fizice și/sau juridice în vederea publicării pe site de Anunțuri pentru vânzarea sau cumpărarea de bunuri sau servicii.

Pagina AgroTranzactii.ro conține legături sau trimiteri către alte pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe paginile respective, AGRO TV NETWORK nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în pagina AgroTranzactii.ro este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Asociația AGRO TV NETWORK nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe pagina AgroTranzactii.ro, Utilizatorul accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Paginii AgroTranzactii.ro incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea AGRO TV NETWORK, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând utilizatorilor paginii AgroTranzactii.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

2. Definiții - Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:

Pagina AgroTranzactii.ro - site-ul AgroTranzactii.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul AgroTranzactii.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, sau juridică cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Pagina AgroTranzactii.ro fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii AgroTranzactii.ro; precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează servicii furnizate de AGRO TV NETWORK prin intermediul Paginii AgroTranzactii.ro.

Furnizor AGRO TV NETWORK, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada B-dul Muncii, Nr. 18, înregistrată la Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. CUI 30926470, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. J12/3115/2012, telefon: 0728800013, fax: 0264 431231, e-mail: office@agro-tv.ro.

Anunț publicat - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată prin intermediul Paginii AgroTranzactii.ro cu privire la vânzarea sau cumpărarea unui Produs sau Serviciu.

Produs / Serviciu – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin prezentul document.

Termeni și Condiții - prevederile din acest document, create de AGRO TV NETWORK care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării Paginii AgroTranzactii.ro, aplicabile în egală măsură la achiziționarea de către Utilizatori a serviciilor furnizate prin intermediul Paginii AgroTranzactii.ro.

Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Pagina AgroTranzactii.ro.

3. Aspecte generale

AgroTranzactii.ro este un site de anunțuri online unde poți publica în mod gratuit anunțuri de vânzare sau cumpărare sau poți căuta printre anunțurile publicate deja de către alți Utilizatori.

Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe pagina AgroTranzactii.ro, care să conțină: titlu anunț, descrierea reală a produsului care face obiectul Anunțului, categoria din care face parte produsul, prețul și datele persoanei de contact.

Prin publicarea unui Anunț, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conștient de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Procedura postării unui Anunț pe pagina AgroTranzactii.ro este detaliată la secțiunea intitulată „Întrebări și Răspunsuri” de pe pagina AgroTranzactii.ro.

Serviciile oferite de către Furnizor respectă legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

4. Drepturile și obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea paginii AgroTranzactii.ro sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Pagina AgroTranzactii.ro.

Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Pagina AgroTranzactii.ro va fi disponibilă neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul anunțului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul paginii AgroTranzactii.ro.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul anunțurilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităților altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, în cazul în care anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru Furnizor.

Furnizorul declară că este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală legate de pagina AgroTranzactii.ro, în afară anunțurilor publicate pe site de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condițiile prevăzute de prezentul document.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.

Potrivit legislației în vigoare Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competențe despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de utilizatorii paginii AgroTranzactii.ro.

5. Drepturile și obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile site-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie publicat de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea anunțului către Furnizor spre publicare pe Pagina AgroTranzactii.ro prin alte mijloace, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

În afară informațiilor legate de propriul anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Pagina AgroTranzactii.ro în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.

Utilizatorul are obligația de a se informa și a respecta toate prevederile Codului Fiscal. Acesta poate fi consultat aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm

marcării corespunzătoare și asupra tuturor normelor ce se aplică operatorilor economici cu produse accizabile.

6. Verificarea/Moderarea anunțurilor

Verificarea/moderarea anunțurilor publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori o bază de date care să conțină un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la: prețuri de 1 leu, prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția produselor sigilate.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

 • droguri, obiecte și materiale erotice sau obscene,
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare,
 • bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de crimă,
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viață umană,
 • bunuri inexistente,
 • animale pe cale de dispariție,
 • matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare,
 • oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat,
 • oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasă prin internet,
 • produse contrafăcute sau replici,
 • materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde),
 • muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală,
 • lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă,
 • servicii de împrumut, amanet, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare,
 • produse farmaceutice și medicamente cu excepția suplimentelor alimentare, vitamine, medicamente pe bază de plante,
 • organe umane,
 • arme din categoria armelor și muniții letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie) și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, măciuci și bastoane telescopice),
 • arme și muniții letale/neletale care nu respectă dispozițiile prevăzute de către Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Nu pot fi publicate anunțuri care conțin link-uri către alte site-uri.

Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul anunțului (introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu produsul / serviciul oferit)

Nu pot fi publicate anunțuri în altă limbă decât cea română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

Nu se admit anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă loc de muncă pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre anunțurile publicate pe pagina AgroTranzactii.ro (inclusiv cele promovate), operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea anunțului respectiv de pe site și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe pagina AgroTranzactii.ro

În cazul refuzării anunțului și ștergerii acestuia de pe pagina AgroTranzactii.ro, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica anunțul.

În situația în care un anunț promovat este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile site-ului AgroTranzactii.ro, Utilizatorul va primi în contul de pe site, credit echivalent cu prețul achitat pentru promovare. Acest credit va putea fi folosit doar pentru acțiuni în site, care respectă Termenii și Condițiile, și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale regulamentului și a legilor în vigoare Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la pagina AgroTranzactii.ro în vederea postării de noi anunțuri sau administrării anunțurilor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

7. Promovarea anunțurilor

Orice anunț postat pe pagina AgroTranzactii.ro direct de către Utilizator poate fi promovat.

Promovarea unui anunț constă în:

 • evidențierea sa în listă, în mod diferit față de celelalte anunțuri (cu eticheta Promovat);
 • afișarea anunțului în topul listei de anunțuri;

Există 3 pachete de promovare:

 • promovare 1 săptămână care necesită 3 puncte
 • promovare 2 săptămâni care necesită 5 puncte
 • promovare 4 săptămâni care necesită 9 puncte

Promovarea este valabilă pentru un singur anunț. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit. Utilizatorul poate promova anunțul său în orice moment: când adaugă anunțul sau oricând după.

8. Adăugarea de imagini la anunț

Utilizatorul are posibilitatea să adauge gratuit 3 imagini pentru fiecare anunț publicat. Dacă Utilizatorul dorește poate achiziționa contra cost (3 puncte) încă 6 imagini pentru anunț la adăugarea acestuia.

Imaginile utilizate trebuie să fie clare și să reflecte actuala stare a produsului comercializat. Nu se acceptă imagini care nu au legătură cu produsul comercializat sau imagini care conțin sigle sau alte însemne ale altor website-uri.

9. Reactualizarea anunțurilor

Orice anunț publicat și validat de Operator pe pagina AgroTranzactii.ro poate fi reactualizat de către Utilizator contra cost (1 punct). Serviciul de Reactualizare anunț presupune plasarea imediata a anunțului la începutul listei cu ultimele anunțuri publicate de pe prima pagina și a listei cu anunțurile categoriei/subcategoriei din care anunțul respectiv face parte. Reactualizarea se face automat la termen de 5 zile pe o perioadă de 30 de zile.

10. Prețuri. Modalități de plată

Prețurile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite în prezentul document.

În cazul în care plata a fost efectuată, anunțul va fi promovat pe pagina AgroTranzactii.ro în maximum 1 oră de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.

Plata în pagina AgroTranzactii.ro se poate face prin trimiterea unui SMS cu suprataxa sau prin plata online cu cardul.

Datele necesare efectuării plății prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului. SMS-urile care vor conține alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plății nu vor duce la promovarea anunțului deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul publicării anunțului conform Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS în cazul în care plata publicării anunțului nu a putut fi confirmată Furnizorului datorită unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plății și transmiterea SMS-ului de plată conform instrucțiunilor Furnizorului.

Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de MobilPay, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Mastercard și card rate: Garanti Bank, Credit Europe Bank si Banca Transilvania.

11. Publicarea automată a Anunțurilor pe site partener TargulAgro.ro

Utilizatorul are opțiunea de a publica în mod automat pe Pagina TargulAgro.ro Anunțurile publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro care sunt definite pe categoriile comune celor două site-uri, cu acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a Paginii TargulAgro.ro.

Dacă Utilizatorul a fost de acord cu publicarea anunțurilor și pe site-ul partener TargulAgro.ro și a creat un cont atât pe Pagina AgroTranzactii.ro, cât și pe Pagina TargulAgro.ro, folosind aceeași adresa de e-mail, anunțurile publicate pe unul dintre site-uri pot fi preluate automat și publicate pe site-ul partener. În acest caz, Utilizatorul va avea obligația de a respecta atât Termenii și Condițiile de utilizare a Paginii AgroTranzactii.ro, cât și termenii și condițiile de utilizare a Paginii TargulAgro.ro.

Daca Utilizatorul a fost de acord cu publicarea anunțurilor și pe site-ul partener TargulAgro.ro și nu deține un cont pe Pagina TargulAgro.ro, va avea opțiunea de a crea un cont în mod automat, pe baza adresei de e-mail pe care Utilizatorul a folosit-o pentru a crea contul pe Pagina AgroTranzactii.ro.

Anunțurile publicate în mod automat de pe Pagina AgroTranzactii.ro pe Pagina TargulAgro.ro nu pot fi modificate sau șterse pe Pagina TargulAgro.ro în mod independent, ci doar prin modificarea sau ștergerea Anunțurilor publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro. Orice modificare sau ștergere a Anunțurilor publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro va fi actualizată în mod corespunzător pe Pagina TargulAgro.ro.

Anunțurile publicate pe Pagina AgroTranzactii.ro care sunt exportate automat pe Pagina TargulAgro.ro păstrează durata de valabilitate a Paginii AgroTranzactii.ro, tipul anunțului creat va fi anunț gratuit (nepromovat) chiar dacă în AgroTranzactii.ro anunțul este promovat.

12. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legatură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv anunțurile transmise/publicate/nepublicate de AGRO TV NETWORK pe Pagina AgroTranzactii.ro, în termen de maximum 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al paginii AgroTranzactii.ro care privesc și/sau au legatură cu serviciile furnizate de AGRO TV NETWORK ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al paginii AgroTranzactii.ro, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe pagina AgroTranzactii.ro.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare al anunțului ce face obiectul plângerii (daca reclamația sau sesizarea privește un anumit anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

13. Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor UE 679/2016, AGRO TV NETWORK are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării paginii AgroTranzactii.ro și/sau completării formularelor disponibile pe pagina AgroTranzactii.ro. Aceste date sunt: nume, prenume, telefon, email pentru utilizatorii persoane fizice și cod unic de identificare și număr de înregistrare la Registrul Comerțului pentru utilizatorii persoane juridice.

AGRO TV NETWORK este înscris în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. J12/3115/2012.

Orice persoană care accesează pagina AgroTranzactii.ro și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe pagina AgroTranzactii.ro, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca AGRO TV NETWORK să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către AGRO TV NETWORK prin intermediul paginii AgroTranzactii.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către utilizatori Furnizorului, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață sau întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, care fac obiectul aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe pagina AgroTranzactii.ro vor putea fi colectate si prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta doar în scopurile menționate și agreate cu utilizatorii. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Conform Regulamentului General de Protecție a Datelor UE 679/2016, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datata și semnată, la următoarea adresă: AGRO TV NETWORK, Cluj-Napoca, Strada BDUL. MUNCII, nr. 18 C, specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite asupra datelor sale.

14. Modificările prezentului document

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile cu o notificare prealabilă a Utilizatorului.

Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții, pentru a îi putea respecta.

15. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.

16. Acceptarea termenilor și condițiilor

Folosirea site-ului AgroTranzactii.ro implică acceptarea în totalitate a Termenilor și Condițiilor.

Folosirea site-ului AgroTranzactii.ro și serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

AGRO TV NETWORK își rezervă dreptul de a modifică sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, cu notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site.

17. Listă de prețuri

Pentru a putea achiziționa pachetele de promovare pentru anunțuri dar și pentru a adăuga poze suplimentare la un anunț sau pentru a reactualiza anunțul Utilizatorul trebuie să dețină punctele necesare în cont.

Utilizatorul poate achiziționa plătind atât cu cardul, cât și prin sms următoarele pachete de puncte:

 • pachet de 6 puncte plătind 5 Euro
 • pachet de 13 puncte plătind 10 Euro.

În cazul plății prin card, cursul de schimb este stabilit de către furnizorul de plăți cu cardul (mobilPay Romania - https://www.mobilpay.ro), în baza cursului stabilit de BNR în ziua precedentă plății.

În cazul plății prin SMS, cursul de schimb este stabilit de operatorul de telefonie mobilă ale cărui servicii au fost utilizate pentru trimiterea SMS-ului, iar plata va fi evidențiată pe factura primită de la acesta.